Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  12191709_455179844690332_2341652846306569762_n.jpg 12190920_455179661357017_7023550442797380196_n.jpg 12187667_455180211356962_298174935037875196_n.jpg 12118667_455179591357024_1538552144997027570_n.jpg 12111968_455180118023638_5439371324867330927_n.jpg 12107962_455179954690321_4581672569471377405_n.jpg 12079558_455179558023694_6515985692023658994_n.jpg 12065559_455179481357035_8690201355844990516_n.jpg 12063778_455179454690371_3547094601678767196_n.jpg 12049690_455180164690300_3269543914408823717_n.jpg 11221511_455180071356976_6102363934991705072_n.jpg 11063768_455180104690306_2881177829436263675_n.jpg 11063671_455180194690297_7156866654086392749_n.jpg 10406806_455179988023651_683518156224958161_n.jpg 12243507_459153497626300_5645681835236479956_n.jpg 12239566_459153547626295_1272383937945784511_n.jpg 12235104_1489136708060226_1970428222576067665_n.jpg 12219610_459153480959635_7290460066063862925_n.jpg 12003883_459153460959637_2823660920012714739_n_1.jpg 12003883_459153460959637_2823660920012714739_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  THỜI GIAN CHO TÌNH YÊU

  TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

  Xem báo) (Hỗ Trợ trực tuyến

  LIÊN KẾT WEBSITE

  ĐỒNG HỒ HOA SEN

  HỒ GƯƠM

  LỜI HAY-Ý ĐẸP

  ĐỒNG HỒ BỂ CÁ

  Chào mừng quý thầy cô đến với website của Nguyễn Công Minh

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  200 TRAC NGHIEM P2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Công Minh (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:55' 03-08-2014
  Dung lượng: 352.5 KB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ TRẮC NGHIỆM HÓA 9 CHƯƠNG I  Câu 1: Daõy oxit naøo sau ñaây vöøa tan trong nöôùc vaø vöøa huùt aåm.
  A. BaO, SiO2
   B. Fe2O3, SiO2
  
   (*)C. CaO, SO2
   D. Fe2O3, P2O5
  
  Câu 2: Chaát naøo sau ñaây khoâng taùc duïng HCl vaø H2SO4 loaõng
  A. Mg
   (*)B. Cu
   C. MgCO3
   D. CuO
  
  Câu 3: Caùch saép xeáp naøo sau ñaây theo thöù töï oxit, axit, bazô, muoái
  (*)A. Fe2O3, HCl, KOH, Na2CO3.
   B. HCl, KOH, Fe2O3, Na2CO3
  
   C. KOH, Na2CO3, HCl, Fe2O3
   D. Na2CO3, KOH, Fe2O3, HCl
  
  Câu 4: Ngöôøi ta daãn hoån hôïp khí goàm: CO2, SO2, CO, N2. ñi qua bình ñöïng dung dòch nöôùc voâi trong Ca(OH)2. Khí thoaùt ra khoûi bình laø:
  A. Khoâng coù khí naøo
   B. CO, CO2, N2
  
   (*)C. CO, N2
   D. SO2, N2, CO2.
  
  Câu 5: Khí löu huyønh ñi oxit ñöôïc taïo thaønh töø caëp chaát naøo sau ñaây:
  A. NaCl vaø H2SO4
   (*)B. Na2SO3 vaø H2SO4
  
   C. Na2SO4 vaø CuCl2
   D. NaCl vaø Na2SO4
  
  Câu 6: Coù hai oxit sau: K2O vaø P2O5 coù theå nhaän bieát ñöôïc caùc chaát ñoù baèng thuoác thöû naøo sau ñaây:
  A. Chæ dung axit
   B. Chæ duøng kieàm
  
   (*)C. Duøng nöôùc vaø quyø tím
   D. Chæ duøng nöôùc
  
  Câu 7: Nhỏ dung dịch NaOH vào ống nghiệm có sẵn dd CuSO4. Hiện tượng xuất hiện là
  A. Chất rắn màu trắng
   (*)B. Chất khí màu xanh
  
   C. Chất khí màu nâu
   D. Chất rắn màu xanh
  
  Câu 8: Cho phương trình phản ứng: H2SO4 + 2B → C + H2O. B và C lần lượt là:
  (*)A. NaOH, Na2SO4
   B. Ba(OH)2, BaSO4
  
   C. BaCl2, BaSO4
   D. A & B
  
  Câu 9: Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn là:
  (*)A. CuO
   B. Cu2O
   C. Cu(OH)2
   D. NaCl
  
  Câu 10: Cho các cặp chất sau, cặp chất nào phản ứng được với nhau
  A. K2SO4, CuCl2
   B. BaSO4 và HCl
  
   (*)C. AgNO3 và NaCl
   D. Tất cả đều đúng
  
  Câu 11: Cho 1,6 g CuO tác dụng với 100g dung dịch H2SO4 có nồng độ 20% . Nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc là:
  A. ≈ 3,2% và ≈ 18%
   (*)B. ≈ 3,15% và ≈ 17,76%
  
   C. 5% và 15%
   D. Kết quả khác
  
  Câu 12: Cho 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH tạo thành muối K2CO3. Nồng độ mol/l của dung dịch KOH là:
  A. 1,5 M
   (*)B. 2M
   C. 1M
   D. 3M
  
  Câu 13: Cho 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch Ca(OH)2 sinh ra chất kết tủa màu trắng. Nồng độ mol/l của dung dịch Ca(OH)2 đã dùng là:
  A. 0,25M
   B. 0,7M
   C. 0,45M
   (*)D. 0,5M
  
  Câu 14: Trung hòa 20ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%. Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng là:
  A. 10g
   (*)B. 8g
   C. 9g
   D. 15g
  
  Câu 15: Cho 100ml dung dịch H2SO4 2M tác dụng với 100ml dung dịch Ba(NO3)2 1M. Nồng độ mol/l của dung dịch sau phản ứng lần lượt là:
  A. 2M và 1M
   B. 1,5M và 0,5 M
  
   C. 1M và 2M
   (*)D. 1M và 0,5M
  
  Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 10,2 g Al2O3 và 4g MgO trong 245 g dung dịch H2SO4. Để trung hòa
   
  Gửi ý kiến

  XẾP KIM CƯƠNG